Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา อบรมเจ้าหน้าที่รับมือไวรัสโคโรนาและฝุ่น PM 2.5
สำนักงานเขตบางนา นำโดย นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วย นายธานี ธนะไชย นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขต เข้าร่วมอบรมการรับมือกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร นำโดยแพทย์หญิงปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน และการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางนา สามารถรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563