Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สำนักงานเขตบางนา นำโดยนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา นำทีมฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตบางนา เพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ๆ เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2563