Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา ให้กำลังใจนักเรียนสอบ RT
สำนักงานเขตบางนา นำโดย นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางนาทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางนานอก โรงเรียนวัดบางนาใน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ เพื่อความโปร่งใสในการจัดการสอบ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563