Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา จัดกิจกรรมตลาดนัดมือสอง@บางนา
สำนักงานเขตบางนา จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดมือสอง Reuse shop เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำสิ่งของกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนทิ้ง โดยมีนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตบางนา และประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน บริเวณอาคารสำนักงานเขตบางนา