Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา เคารพธงชาติ พร้อมสวดมนต์ประจำวัน
สำนักงานเขตบางนา นำโดยนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำข้าราชการและบุคลากรส่วนราชการต่างๆ เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมสวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน เพื่อสร้างระเบียบวินัยและความเป็นสามัคคี และเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตบางนา