Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา ทำบุญตักบาตร อิ่มบุญ สุขใจ@บางนา
สำนักงานเขตบางนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 3 รูปจากวัดบางนานอก โดยมีนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขต และประชาชน ร่วมกิจกรรม เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน หลังเวลาเคารพธงชาติ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตบางนา