Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)

ลำดับที่

ฝาย

รายละเอียด

1.

ปกครอง

คลิกดูข้อมูลที่นี่

2.

ทะเบียน

คลิกดูข้อมูลที่นี่

3.

โยธา

คลิกดูข้อมูลที่นี่

4.

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

คลิกดูข้อมูลที่นี่

5.

รายได้

คลิกดูข้อมูลที่นี่

6.

รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

คลิกดูข้อมูลที่นี่

7.

การศึกษา

คลิกดูข้อมูลที่นี่

8.

การคลัง

คลิกดูข้อมูลที่นี่

9.

เทศกิจ

คลิกดูข้อมูลที่นี่

10.

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

คลิกดูข้อมูลที่นี่