Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขต

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)
คลิกดูข้อมูลที่นี่
จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ คลิกดูข้อมูลที่นี่