Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

              ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน (เรื่อง) ประเภทเรื่องร้องเรียนทุจริต
2561 0 -