Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

มีถังขยะแจกมั๊ยค่ะ ต้องการขอถังขยะมาใช้ที่บ้าน

ถาม     มีถังขยะแจกมั๊ยค่ะ  ต้องการขอถังขยะมาใช้ที่บ้าน

ตอบ     ถังขยะที่ทางกรุงเทพมหานครแจกให้ตอนนี้  สำหรับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการการจัดการ
          มูลฝอย โดยชุมชน  โครงการจัดการขยะและน้ำเสียโดยชุมชน  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
          เพื่อชุมชนยิ้มสดใสและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและคัดแยกขยะของ
           สำนักงานเขตค่ะ