Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การแจ้งตาย จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถาม  การแจ้งตาย จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ กรณีการตายแบบทั่วไปจะใช้เอกสารดังนี้
        1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง / คนตายในบ้าน ( เจ้าบ้าน ) / คนตายนอกบ้าน (ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ)      
        2. กรณีมอบหมายให้ใช้บัตรผู้แจ้ง และหนังสือมอบหมาย
        3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
        4. กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ เพิ่มหลักฐานใบรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถาบันนิติเวช