Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/12/2016 การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล (23/12/2559) ดาวน์โหลด
23/12/2016 การขอใช้สถานที่: สวนสาธารณะ (23/12/2559) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1