บางกอกใหญ่พร้อมรับมือและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
การให้บริการงานด้านทะเบียน
1. วันราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.         งานด้านทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร           งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (งดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน)          งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป      2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย         ติดต่อสอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5711 


ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ติดต่อ
 
 
ฝ่าย โทรศัพท์  02 457 0069  ต่อ โทรสาร
ทะเบียน 5708-5711 0 2458 0777
ปกครอง 5705-5707 0 2868 2480
โยธา 5712-5714 0 2457 5986
การคลัง 5728-5730 0 2458 1276
สิ่งแวดล้อมฯ 5725-5727 0 2868 2481
การศึกษา 5735-5737 0 2457 6045
รายได้ 5715-5718 0 2868 1252
เทศกิจ 5732-5745 0 2868 2834
พัฒนาชุมชนฯ 5719-5721 0 2868 1253 
รักษาความสะอาดฯ 5722-5724 0 2457 5624
สัสดี   0 2457 3711
 
E-Mail : bangkokyai_district@hotmail.com
รายละเอียด อื่นๆ : รถประจำทางที่ผ่าน :  80ก , 84ก , 91ก , 165 ก , 175 , 189

 
แผนที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่