ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถามได้ที่ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ติดต่อ
 
 
ฝ่าย โทรศัพท์  02 457 0069  ต่อ โทรสาร
ทะเบียน 5708-5711 0 2458 0777
ปกครอง 5705-5707 0 2868 2480
โยธา 5712-5714 0 2457 5986
การคลัง 5728-5730 0 2458 1276
สิ่งแวดล้อมฯ 5725-5727 0 2868 2481
การศึกษา 5735-5737 0 2457 6045
รายได้ 5715-5718 0 2868 1252
เทศกิจ 5732-5745 0 2868 2834
พัฒนาชุมชนฯ 5719-5721 0 2868 1253 
รักษาความสะอาดฯ 5722-5724 0 2457 5624
สัสดี   0 2457 3711
 
E-Mail : bangkokyai_district@hotmail.com
รายละเอียด อื่นๆ : รถประจำทางที่ผ่าน :  80ก , 84ก , 91ก , 165 ก , 175 , 189

 
แผนที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่