บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
   เก็บขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 7 มี.ค. 64 (ชุมชนรวมพล)   วันที่ 14 มี.ค. 64​ (ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก)  วันที่ 21 มี.ค. 64 (ชุมชนวัดท่าพระ)  วันที่ 28 มี.ค. 64 (ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช)                                                    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ฟรี   ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564   รายละเอียดคลิกเลย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หน่วยเลือกตั้ง.

เขตบางกอกใหญ่ มีหน่วยเลือกตั้ง 86 หน่วย

แขวงวัดอรุณ    18 หน่วย
แขวงวัดท่าพระ 68 หน่วย                     
แขวงวัดอรุณ   มีหน่วยเลือกตั้ง   18 หน่วย

หน่วย                สถานที่
 
 
 
แขวงวัดท่าพระ   มีหน่วยเลือกตั้ง   68 หน่วย

หน่วย              สถานที่
10. อาคารโรงเรียนวัดดีดวด
20. เต็นท์บริเวณโรงเรียนวัดท่าพระ
31. อาคารโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูลท่าพระ)
41. อาคารโรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
53. หจก.ห้างกระจก ตั้ง ฮง เส็ง (ห้างกระจกไทยอาซาฮี)