บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
 
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หน่วยเลือกตั้ง.

เขตบางกอกใหญ่ มีหน่วยเลือกตั้ง 86 หน่วย

แขวงวัดอรุณ    18 หน่วย
แขวงวัดท่าพระ 68 หน่วย                     
แขวงวัดอรุณ   มีหน่วยเลือกตั้ง   18 หน่วย

หน่วย                สถานที่
 
 
 
แขวงวัดท่าพระ   มีหน่วยเลือกตั้ง   68 หน่วย

หน่วย              สถานที่
10. อาคารโรงเรียนวัดดีดวด
20. เต็นท์บริเวณโรงเรียนวัดท่าพระ
31. อาคารโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูลท่าพระ)
41. อาคารโรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
53. หจก.ห้างกระจก ตั้ง ฮง เส็ง (ห้างกระจกไทยอาซาฮี)