บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
   เก็บขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 7 มี.ค. 64 (ชุมชนรวมพล)   วันที่ 14 มี.ค. 64​ (ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก)  วันที่ 21 มี.ค. 64 (ชุมชนวัดท่าพระ)  วันที่ 28 มี.ค. 64 (ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช)                                                    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ฟรี   ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564   รายละเอียดคลิกเลย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ช่อฟ้าลิลลี่แฮร์โทนิค

ที่มาของวิดีทัศน์

 

ประเภท รางวัล
 
  OTOP ปี 2553 ระดับ 5 ดาว

ชื่อผลิตภัณฑ์
 
ช่อฟ้าลิลลี่แฮร์โทนิค
 

 

ผู้ประกอบการ
 
 บริษัท ลิลลี่ แอนด์พลสวรรค์ จำกัด

ที่อยู่
 
70 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ  

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 
02 457 7784