บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ   กรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เครื่องประดับหินสี , ผลิตภัณฑ์ลูกปัด


ประเภท รางวัล
 
  OTOP ปี 2555 ระดับ 4 ดาว

ชื่อผลิตภัณฑ์
 
เครื่องประดับหินสี , ผลิตภัณฑ์ลูกปัด (คริสตัลสตาร์)
 
 

ผู้ประกอบการ
 
คริสตัลสตาร์ (น.ส. อัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ)

ที่อยู่
 
234 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ  

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 
081 458 9707 , 0 2864 1813