บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
​​ฝ่ายรายได้   โทร. 02 457 6802 ต่อ 5717
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการเลือกตั้ง ส.ส.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539

เขตการปกครอง
ผู้มาใช้สิทธิ
่ลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน
บัตรเสีย
จำนวน
%
จำนวน
%
บางกอกใหญ่
32,387
49.55
31,291
1,096
541
1.67

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 32 กรุงเทพมหานคร(เขตบางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 (ตามกฏหมายใหม่)

เขตการปกครอง
บางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ
ผู้มาใช้สิทธิ
่ลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน
บัตรเสีย
จำนวน
%
จำนวน
%
แบ่งเขตเลือกตั้ง
79,509
65.86
74,244
5,265
2,633
3.54
บัญชีรายชื่อ
79,509
65.86
76,112
3,397
886
1.16

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 32 กรุงเทพมหานคร(เขตบางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 (ตามกฏหมายใหม่)

เขตการปกครอง
บางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ
ผู้มาใช้สิทธิ
่ลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน
บัตรเสีย
จำนวน
%
จำนวน
%
แบ่งเขตเลือกตั้ง
85,114
71.85
82,102
3,012
2,135
2.51
บัญชีรายชื่อ
85,114
71.85
83,617
1,495
1,435
1.69
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 32 กรุงเทพมหานคร(เขตบางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549(ตามกฏหมายใหม่)

ขตการปกครอง
บางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ
ผู้มาใช้สิทธิ
่ลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน
บัตรเสีย
จำนวน
%
จำนวน
%
แบ่งเขตเลือกตั้ง
73,714
62.88
35,973
37,741
2,805
3.80
บัญชีรายชื่อ
73,714
62.88
37,629
36,085
1,482
2.00
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

ขตการปกครอง
บางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ
ผู้มาใช้สิทธิ
่ลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน
บัตรเสีย
จำนวน
%
จำนวน
%
แบ่งเขตเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
บัญชีรายชื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 22 กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกใหญ่-เขตธนบุรี-เขตคลองสาน)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 

ขตเลือกตั้งที่ 22
ผู้มาใช้สิทธิ
่ลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน
บัตรเสีย
จำนวน
%
จำนวน
%
เขตคลองสาน
เขตบางกอกใหญ่
เขตธนบุรี
111,030
69.70
104,543
2,474
4,013
3.61