บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 

Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดอ่านเอกสาร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดอ่านเอกสาร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิดอ่านเอกสาร

 
ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เปิดอ่านเอกสาร