ถนนคนเดินวัดอรุณ พบกันที่ถนนวังเดิม วันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 12.00 น. ถึง 1 มี.ค. 63 เวลา 24.00 น.
0
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างแผนปฏิบัติราชการปี 2564

ร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดอ่านเอกสาร

 
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เปิดอ่านเอกสาร