บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 

Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฏิบัติราชการปี 2563

ผลการปฏิบัติราชการ (ฺBma Monitor)
 


 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดอ่านเอกสาร

 
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
                   
  
 
เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
                      
เปิดอ่านเอกสาร
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
                      
เปิดอ่านเอกสาร
ผลประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
                      (รอช่วงเวลาในการดำเนินการ)
 
เปิดอ่านเอกสาร