บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,9
หากใส่หน้ากากและห่างกันประมาณ 1.8 ม. ความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่ากับ 0% (ที่มาข้อมูล : จดหมายข่าว รพ.ศรีนครินทร์)
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

 

 
แหล่งที่มาวีดิทัศน์


 
วัดโมลีโลกยาราม ( WAT  MOLILOKKAYARAM )

                วัดนี้เป็นวัดโบราณ  มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เดิมเรียกว่า  “ วัดท้ายตลาด ”  เพราะตั้งอยู่ท้ายตลาดเมืองธนบุรี  เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชวังเดิม จึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา  เมื่อรัชกาลที่ 1 ขึ้นครองราชย์ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา ในสมัยรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาของพระราชโอรส ทรงปฏิสังขรณ์และขนานนามว่า   “ วัดพุทไธสววย์ ”    ภายหลังรัชกาลที่ 3  ทรงปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม ทรงพระราชนามใหม่เป็น “ วัดโมลีโลกสุธาราม ”  แล้วเปลี่ยนมาเป็น  “ วัดโมลีโลกยาราม ”
                 ความสำคัญของวัด   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง  3  รัชกาล  เป็นอย่างน้อยได้ทรงปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม   และเป็นสถานที่ศึกษาอักขรสมัย แห่งพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-นภาลัยเมื่อยังทรงพระเยาว์

 
  
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)
 
เลขที่ 2 ซ.ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 10600  โทร. 02-8910288,02-4725038  รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย 19,57
 
สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย
2. พระอุโบสถ หลังคามุขลด 3 ชั้น มุงกระเบื้องไทย มีช่อฟ้าใบระกา ฝาผนัง ภายในเขียนรูปภาพลายทรงข้าวบิณฑ์
3. หอสมเด็จ (หอแดง) สร้างขึ้นเพื่อบูชาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารทรงไทยมีประตูและหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ ภายในประดับรูปปั้นรูปทหารฝรั่งเศสในเครื่องแบบโบราณ
4. หอพระไตรปิฏก (หอเขียว) อาคารไม้ทรงไทยยกพื้นสูง ใช้ปูนปั้นรูปเจดีย์ประดับแทนช่อฟ้า
 
สถานที่ถัดไป (วัดราชสิทธาราม)