บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ
ภาษีป้าย

ขอเชิญประชาชนกลุ่มไม่มี Smart Phone ที่ต้องการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 15-19 และ 22-25 ก.พ. 64 ลงทะเบียนได้ที่ สนข.บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน และ สนข.ทวีวัฒนา วันที่ 17-19 ก.พ. 64 ลงทะเบียนได้ที่ สนข.บางแค ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดประดู่ฉิมพลี

 
วัดประดู่ฉิมพลี  ( WAT  PRADUECHIMPLEE )

                     วัดประดู่ฉิมพลีเดิมมีชื่อว่า  “ วัดฉิมพลี ”  (เพราะมากด้วยต้นงิ้ว)  ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ วัดประดู่นอก ” คู่กับ “ วัดประดู่ใน ” (วัดประดู่ในทรงธรรม)
                     วัดประดู่ฉิมพลี   สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3 และเสร็จสมบูรณ์ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  รวมเวลา  8  ปีบริบูรณ์  โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ เป็นประธานดำเนินการสร้างหรือสถาปนา  เมื่อขณะดำรงอิสริยยศเป็นพระศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา (ทัต  บุนนาค)
                     วัดประดู่ฉิมพลีนั้น นอกจากจะมีโบสถ์ที่ใหญ่โตสวยงามแล้ว  ภายในโบสถ์ยังมีพระประธานที่สวยงามอีกด้วย   ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาฯ  ท่านไปเลือกสรรและอัญเชิญมาจากวัดอ้อยช้าง  จังหวัดนนทบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดประดู่ฉิมพลี  ขนาดหน้าตักยาว 4 ศอกเศษ  เป็นลักษณะพระ-พุทธรูปปางสุโขทัย (พิเศษ) จัดเป็นพระพุทธรูปที่งดงามหาดูได้ยากยิ่ง
                     ความสำคัญของวัด  เป็นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่วัดหนึ่งในฝั่งธนบุรี ที่ฝากความเจริญหรือความเชื่อไว้กับพุทธบริษัททั้ง 4   ครั้งใดสมภารเจ้าวัดมีบารมีธรรม ครั้งนั้นวัดก็เจริญ  นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่โต๊ะเป็นเจ้าอาวาสเป็นต้นมา  วัดประดู่ฉิมพลีก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งปัจจุบัน  ทั้งนี้  เนื่องเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่โต๊ะเป็นผู้มีบารมีธรรมนั่นเอง    และบารมีธรรมนี้ยังส่งผลถึงเจ้าอาวาสและพระภิกษุ – สามเณร ที่เป็นลูกศิษย์พระคุณหลวงปู่โต๊ะ ในปัจจุบันได้สืบสานเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
                     กรมการศาสนา ได้คัดเลือกวัดประดู่ฉิมพลีให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ.2535 ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่วัดอื่น ๆ  อีกด้วย

 
 
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 1162 ซ.ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600  โทร. 02-4674723,02-4581564  รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย ,84,84ก,81,80ก,89,91ก,164,165,189,146,147,163,101,ปอ509,ปอพ10,ปอ7,ปอ84
 
สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. ประติมากรรมรูปปั้นเหมือนหลวงปู่โต๊ะ
2. พระเจดีย์ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบรามัญ
3. อุโบสถ เป็นอุโบสถขนาดใหญ่ เป็นลักษณะศิลปมหายาน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ขนาดกว้าง 6 วา 2 ศอก และยาว 16 วา
 

สถานที่ถัดไป (วัดโมลีโลกยาราม)