บางกอกใหญ่แบ่งปันน้ำใจ ช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
​​​       ​                                                                                                                      
 
​​​

ที่มา : กรมควบคุมโรค
ผู้ประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจ ขอให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข    0 2457 0069    ต่อ    5705-5706 
 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2   ฉบันที่ 3 
ฉบับที่ 4  ฉบับที่ 5   ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ฉับับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน
เอกสาร

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ
- หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานฯ
- แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อยกเว้น ข้อ 1(7) ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดสังข์กระจายวรวิหาร

 
วัดสังข์กระจาย ( WAT  SUNGAGAI )

                     เล่ากันว่า แรกขุดพระอุโบสถนั้น พบพระกัจจายน์หนึ่งองค์ กับสังข์หนึ่งตัว เฉพาะสังข์ชำรุดเพราะแรงจอบเสียมที่ขุด  ส่วนพระกัจจายน์ที่ขุดได้ครั้งนั้นได้เก็บรักษาไว้เป็นพระคู่อาราม  พอสร้างสำเร็จเรียบร้อย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  จึงทรงถือเอานิมิตเหตุอันนั้น พระราชทานนามว่า “ วัดสังข์กระจาย ”
                     ความสำคัญของวัด   เป็นพระอารามหลวงอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ  เป็นวัดโบราณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1  ทรงสถาปนาพระราชทานเจ้าจอมแว่น หรือคุณเสือพระสนมเอก  ถึงรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์


 
 
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 504 ซ.เพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600  โทร. 02-4669020,02-4653602   รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย 19 , 57 , 56 , 40
 
street view

สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. หลวงพ่อกัจจายน์ ซึ่งขุดพบบริเวณที่สร้างอุโบสถ ในรัชกาลที่ 1
2. พระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ ขนาด๕ ห้อง กว้าง ๘.๔๕ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร หลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีมุขทั้งด้ายหย้าและด้านหลัง หลังคาเป็นเพิงหรือเพิงพะ มุงกระเบื้องดินเผา เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นเครื่องลำยอง มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ มีความงดงามยิ่งนัก
3. ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
4. ต้นตะเคียนทอง อายุเก่าแก่กว่า 115 ปี