บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ
ภาษีป้าย

ขอเชิญประชาชนกลุ่มไม่มี Smart Phone ที่ต้องการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 15-19 และ 22-25 ก.พ. 64 ลงทะเบียนได้ที่ สนข.บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน และ สนข.ทวีวัฒนา วันที่ 17-19 ก.พ. 64 ลงทะเบียนได้ที่ สนข.บางแค ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดสังข์กระจายวรวิหาร

 
วัดสังข์กระจาย ( WAT  SUNGAGAI )

                     เล่ากันว่า แรกขุดพระอุโบสถนั้น พบพระกัจจายน์หนึ่งองค์ กับสังข์หนึ่งตัว เฉพาะสังข์ชำรุดเพราะแรงจอบเสียมที่ขุด  ส่วนพระกัจจายน์ที่ขุดได้ครั้งนั้นได้เก็บรักษาไว้เป็นพระคู่อาราม  พอสร้างสำเร็จเรียบร้อย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  จึงทรงถือเอานิมิตเหตุอันนั้น พระราชทานนามว่า “ วัดสังข์กระจาย ”
                     ความสำคัญของวัด   เป็นพระอารามหลวงอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ  เป็นวัดโบราณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1  ทรงสถาปนาพระราชทานเจ้าจอมแว่น หรือคุณเสือพระสนมเอก  ถึงรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์


 
 
แผนที่การเดินทาง  (ระบบ Gis กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 504 ซ.เพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 10600  โทร. 02-4669020,02-4653602   รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน  สาย 19 , 57 , 56 , 40
 
street view

สิ่งสำคัญ ที่น่าชม  
1. หลวงพ่อกัจจายน์ ซึ่งขุดพบบริเวณที่สร้างอุโบสถ ในรัชกาลที่ 1
2. พระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ ขนาด๕ ห้อง กว้าง ๘.๔๕ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร หลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีมุขทั้งด้ายหย้าและด้านหลัง หลังคาเป็นเพิงหรือเพิงพะ มุงกระเบื้องดินเผา เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นเครื่องลำยอง มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ มีความงดงามยิ่งนัก
3. ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
4. ต้นตะเคียนทอง อายุเก่าแก่กว่า 115 ปี