ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถามได้ที่ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718  หรือ   ID LINE :  @revbangkokyai
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

Hot news

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่


 
รายนาม ผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เผยแพร่ รายละเอียด
นายม้วน (มนต์) รัตนาภรณ์ การลงรักปิดทองและเขียนลายรดน้ำ
 
เปิดอ่านเอกสาร
นายปรัชญา ธัญญาดี การผลิตปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เปิดอ่านเอกสาร
นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ขนมเบื้อง เปิดอ่านเอกสาร
นางพันสี ศรีสุภา ผลงานภาพวาดสีอะคริลิค เปิดอ่านเอกสาร
ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ผลงานภาพวาดสีน้ำ เปิดอ่านเอกสาร