Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

Hot news

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่


 
รายนาม ผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เผยแพร่ รายละเอียด
นายม้วน (มนต์) รัตนาภรณ์ การลงรักปิดทองและเขียนลายรดน้ำ
 
เปิดอ่านเอกสาร
นายปรัชญา ธัญญาดี การผลิตปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เปิดอ่านเอกสาร