บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 

Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

Hot news

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุที่มี่สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น