ถนนคนเดินวัดอรุณ พบกันที่ถนนวังเดิม วันที่ 28 ก.พ. 63 ถึง 1 มี.ค. 63 สอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5719-5721
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

Hot news

ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางกอกใหญ่
ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางกอกใหญ่ วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้สมัครและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้สมัคร เปิดอ่านเอกสาร