บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
​​ฝ่ายรายได้   โทร. 02 457 6802 ต่อ 5717
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

ประกาศตารางวงเงินและงบประมาณในการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
ประกาศตารางวงเงินและงบประมาณในการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
เปิดอ่านเอกสาร