Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สมัครงาน

ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน)
ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน) เปิดอ่านเอกสาร