Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประกวดราคา

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี โรงเรียนวัดดีดวด)