บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
  วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  อ่านรายละเอียด คลิกเลย                                                                                       4 เม.ย. ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่     11 เม.ย. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ     18 เม.ย. ชุมชนหลังโรงเคลือบ    25 เม.ย. ชุมชนสมบุัญพัฒนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตบางกอกใหญ่รณรงค์บอกลาถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานศึกษา

เขตบางกอกใหญ่รณรงค์บอกลาถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานศึกษา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะพลาสติกและกล่องโฟมมาอย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษาในพื้นที่เขต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ (4 ต.ค.62) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่้งแวดล้อมฯ และหัวหน้ารักษาความสะอาดฯ โดยการจับมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมรณรงค์ลดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก โดยหันมาใช้กล่องชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง