บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
  วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  อ่านรายละเอียด คลิกเลย                                                                                       4 เม.ย. ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่     11 เม.ย. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ     18 เม.ย. ชุมชนหลังโรงเคลือบ    25 เม.ย. ชุมชนสมบุัญพัฒนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตบางกอกใหญ่ประชุมหารือแก้ไขความเดือดร้อนประชาชน

เขตบางกอกใหญ่ประชุมหารือแก้ไขความเดือดร้อนประชาชน

(22 ตุลาคม 2562) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 149 หลัง คงเหลือ 39 หลัง ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จต่อไป โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมประชุมหารือ