บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
  วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  อ่านรายละเอียด คลิกเลย                                                                                       4 เม.ย. ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่     11 เม.ย. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ     18 เม.ย. ชุมชนหลังโรงเคลือบ    25 เม.ย. ชุมชนสมบุัญพัฒนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

บางกอกใหญ่ร่วมงานเสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง
บางกอกใหญ่ร่วมงานเสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในงานเสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง จัดโดย TU Law for Society กลุ่มรักษ์ตลาดพลู มูลนิธิคุณ และบ้านศิลปิน ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยมี ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานระบายน้ำ  ชาวชุมชนวัดนาคกลาง และชุมชนวัดกำแพงบางจากเข้าร่วมงานเสวนา

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำอย่างไรให้ไม่มีใครทิ้งคลองอีกต่อไป และเพื่อชวนคิดส์ (kids) เยาวชนริมคลองบางหลวงมาลงเรือเก็บขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลำคลองใกล้ตัว ด้วยความมุ่งหวังว่า กิจกรรมนี้จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไม่มีนิสัยมักง่ายทิ้งขยะลงน้ำ ไม่หลงลืมความสำคัญของสายน้ำและอาจกระตุ้นเตือนให้คนทิ้งคลองฉุกคิดขึ้นมาได้บ้าง