Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ประจำเดือนมกราคม 2562

เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ประจำเดือนมกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อร่วมปรึกษาหารือและรับทราบปัญหาของชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เช่น สน.ในพื้นที่ หน่วยความมั่นคงจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง องค์การโทรศัพท์ หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน และสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ ฯลฯ

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้ยืนไว้อาลัยให้แด่ คุณสมศักดิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ ที่ถึงแก่กรรม ด้วยความสงบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562