Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2562

เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ครุฑสูตร เป็นประธานการประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรุณอัมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหาของชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้องมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารเขต ผู้แทนชุมชน สน.ท่าพระ สน.บางกอกใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 สถานีดับเพลิงธนบุรี ศูนย๋สร้างสุขทุกวัยเขตบางกอกใหญ่ กศน.บางกอกใหญ่ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการราชดำเนิน ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้การต้อนรับ