Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่