Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เปิดอ่านเอกสาร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เปิดอ่านเอกสาร
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559