บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ
ภาษีป้าย

ขอเชิญประชาชนกลุ่มไม่มี Smart Phone ที่ต้องการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 15-19 และ 22-25 ก.พ. 64 ลงทะเบียนได้ที่ สนข.บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน และ สนข.ทวีวัฒนา วันที่ 17-19 ก.พ. 64 ลงทะเบียนได้ที่ สนข.บางแค ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานที่ หน่วยงานที่สำคัญ

สถานที่ราชการ

1. กองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ โทร. 0-2466-1180
2. สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ถนนวังเดิม โทร. 0-2466-6691,0-2466-6698,0-2465-0521
3. สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ซอยจรัญฯ 3 (ซอยศักดิ์เจริญ) โทร.0-2457-8662-4
4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกอกใหญ่ มี 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเจ้ามูล ซอยจรัญฯ 8 โทร.0-2864-0651-2 และโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี ซอยอิสรภาพ 42 โทร.0-28911-325-6
5. กรุงเทพมหานคร
    - ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) สำนักอนามัย ซอยวัดหงส์รัตนาราม ถนนวังเดิม โทร.0-2472-5895-6
    - ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 5 สำนักการโยธา ถนนรัชดาภิเษก โทร.0-2457-4458
    - ศูนย์เยาวชนโรตารี่ธนบุรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว วัดราชสิทธาราม โทร.0-2465-1616
    - ห้องสมุดประชาชนวัดสังข์กระจาย ซอยเพชรเกษม 4 (ซอยวัดสังข์กระจาย) โทร.0-2465-1659
    - ห้องสมุดประชาชนเขตบางกอกใหญ่ ถนนจรัญฯ โทร.0-2411-4178
    - สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ (หน่วยงานการพาณิชย์ของ กทม.) ถนนอิสรภาพ โทร.0-2465-0898 ,0-2465-4209
    - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก โทร.0-2457-0069
รัฐวิสาหกิจ
1. สำนักงานบริการโทรศัพท์บางแค ถนนเพชรเกษม 17 โทร.0-2457-7478
2. ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ โทร.0-2465-7492 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ โทร. 0-2467-5605
ธนาคาร
1. ธนาคารออมสิน สาขาเจริญพาสน์ โทร.0-2466-6638 , สาขาท่าพระ โทร.0-2467-3866,0-2457-9737
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาท่าพระ โทร.0-2467-4224 , สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร.0-2411-1289-90
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาท่าพระ, สาขาย่อยจรัญสนิทวงศ์ 13 โทร.0-24114264
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร.0-2411-0343 , สาขาย่อยเพชรเกษม 18 โทร.0-2457-9591
5. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจรัญสนิทวงศ์ 13 โทร. 0-2864-1560-3
6. ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาท่าพระ โทร.0-2467-0273 , สาขาจรัญสนิทวงศ์ 11 โทร.0-2412-0068-71 สาขาโพธิ์สามต้น โทร.0-2466-4075 
 
 

วัด มี 14 แห่ง ได้แก่

1. วัดอรุณราชวราราม 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2466-4694
2. วัดหงส์รัตนาราม 102 ซอยวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ โทร.0-2466-8126
3. วัดโมลีโลกยาราม 2 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2427-5038 0-2891-1038
4. วัดเครือวัลย์วรวิหาร 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-1013
5. วัดนาคกลาง 761 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-0674
6. วัดใหม่พิเรนทร์ 611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2472-3417
7. วัดราชสิทธาราม 3 ซอยวัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-4527
8. วัดสังข์กระจาย 504 ถนนเพชรเกษม 4 (ซอยวัดสังข์กระจาย) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2465-4064 , 0-2466-9020
9. วัดท่าพระ 20/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2457-6562
10. วัดดีดวด 116 ซอยจรัญฯ 12 (ซอยวัดดีดวด) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2864-0385 โทร.0-2411-2116
11. วัดเจ้ามูล 26/3 ซอยจรัญฯ 8 (ซอยวัดเจ้ามูล) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2411-4713
12. วัดประดู่ฉิมพลี 1162 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ
13. วัดประดู่ในทรงธรรม 311 ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2467-1567
14. วัดใหม่วิเชียร ถนนอิสรภาพ (เป็นวัดร้าง)
 
 
 
มัสยิด มี 3 แห่ง ได้แก่
1. มัสยิดต้นสน 447 ซอยวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2466-5326
2. มัสยิดดิลฟัลลาห์ 231 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2472-4275
3. มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 43 ซอยวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2466-7936
 
 
 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 94 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2466-1253,0-2891-1232
2.  โรงเรียนวัดท่าพระ 30 ซอยจรัญฯ 4 (ซอยวัดท่าพระ) แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2467-0595
3. โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 1162 ริมคลองบางกอกใหญ่ ซ.เพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ โทร.0-2467-1972
4.  โรงเรียนวัดดีดวด 116/13 ซอยจรัญฯ 12 (ซอยวัดดีดวด) แขวงวัดท่าพระ โทร. 0-2411-2113
5. โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ โทร.0-2465-0585 , 0-2891-1277
6. โรงเรียนวัดนาคกลาง 761 ซอยอิสรภาพ 42 (ซอยทวีธาภิเศก) แขวงวัดอรุณ โทร. 0-2465-0583