บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
​​ฝ่ายรายได้   โทร. 02 457 6802 ต่อ 5717
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารโรงเรียน


 
นางอัญชลี สาริกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด
 นางบงกชปวัน ชินวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์


 
 น.ส.ชนาลัย เลิศประพฤติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
น.ส.วงเดือน ถือศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม

นางบุญธิดา พงศะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ

  นางลักขณา ทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง
 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563