ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1

ID LINE :  @revbangkokyai
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถาม โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718  หรือผ่านช่องทาง LINE อีกทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ด้านบน
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารโรงเรียน


 
นางอัญชลี สาริกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด
 นางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์


 
 น.ส.ชนาลัย เลิศประพฤติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
น.ส.วงเดือน ถือศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม

นางบุญธิดา พงศะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ

  นางลักขณา ทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง
 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563