ถนนคนเดินวัดอรุณ พบกันที่ถนนวังเดิม วันที่ 28 ก.พ. 63 ถึง 1 มี.ค. 63 สอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5719-5721
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารโรงเรียน


 
นางอัญชลี สาริกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด
 นางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์


 
 น.ส.ชนาลัย เลิศประพฤติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
น.ส.วงเดือน ถือศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม

นางบุญธิดา พงศะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ

  นางลักขณา ทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง