บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,90
  วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  อ่านรายละเอียด คลิกเลย                                                                                       4 เม.ย. ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่     11 เม.ย. ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ     18 เม.ย. ชุมชนหลังโรงเคลือบ    25 เม.ย. ชุมชนสมบุัญพัฒนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารโรงเรียน


 
นางอัญชลี สาริกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด
 นางบงกชปวัน ชินวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์


 
 น.ส.ชนาลัย เลิศประพฤติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
น.ส.วงเดือน ถือศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
นางสุประวีณ์ ชะอุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ
  นายวินัย ผลแรก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง
 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563