บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ   กรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารโรงเรียน


 
นางอัญชลี สาริกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด
 นางบงกชปวัน ชินวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์


 
 น.ส.ชนาลัย เลิศประพฤติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
น.ส.วงเดือน ถือศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม

นางบุญธิดา พงศะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ

  นางลักขณา ทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง
 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563