บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ   กรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 เปิดอ่านเอกสาร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 เปิดอ่านเอกสาร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2561 เปิดอ่านเอกสาร