บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
​​ฝ่ายรายได้   โทร. 02 457 6802 ต่อ 5717
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการประชาชน

 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มกราคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มีนาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน เมษายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กันยายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร