บางกอกใหญ่พร้อมรับมือและป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
การให้บริการงานด้านทะเบียน
1. วันราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.         งานด้านทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฏร           งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (งดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน)          งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป      2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย         ติดต่อสอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5711 


ที่มา : กรมควบคุมโรค
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการประชาชน

 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มกราคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มีนาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน เมษายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กันยายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร