กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญร่วม ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ      วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการประชาชน

 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประจำเดือน มีนาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน เมษายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กันยายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร