บางกอกใหญ่บริการประชาชน สอบถามก่อนมา ลดการพบปะ ตอบโจทย์ยุค New Normal
​​  

​ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ กรุงเทพมหานคร
 
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา : กรมควบคุมโรคุ
 
ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาฯ ภาษีที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ
ภาษีป้าย
การขยายเวลาฯ ภงด.91,9
หากใส่หน้ากากและห่างกันประมาณ 1.8 ม. ความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่ากับ 0% (ที่มาข้อมูล : จดหมายข่าว รพ.ศรีนครินทร์)
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการประชาชน

 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มกราคม 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มีนาคม 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน เมษายน 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กันยายน 2564
เปิดอ่านเอกสาร