ประกาศกรุงเทพมหานคร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1

ID LINE :  @revbangkokyai
ประกาศกรุงเทพมหานคร

แบบคำร้องคัดค้านการประเมินฯ
แบบ ภ.ด.ส.10
 
 
ประกาศ ภ.ด.ส.2
 
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและยื่นแบบแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 4  สงสัยสอบถาม โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5715-5718  หรือผ่านช่องทาง LINE อีกทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ด้านบน
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการให้บริการประชาชน

 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มกราคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มีนาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน เมษายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เปิดอ่านเอกสาร
ประจำเดือน กันยายน 2563
เปิดอ่านเอกสาร