Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง