Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง