ถนนคนเดินวัดอรุณ พบกันที่ถนนวังเดิม วันที่ 28 ก.พ. 63 ถึง 1 มี.ค. 63 สอบถาม โทร. 02 457 0069 ต่อ 5719-5721
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนวัดดีดวด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)