Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง