บางกอกใหญ่ บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุค New Normal 
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการงานด้านต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ก่อนมายังสำนักงานเขต เพื่อลดการติดต่อพบปะในยุค New Normal 
 
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
 
 
 
ท่านสามารถค้นหาคู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อราชการได้ที่
 
 
คู่มือปฏิบัติราชการ
 
สำหรับเจ้า่หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน