Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การทำพินัยกรรม

พินัยกรรม คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือกิจการต่าง ๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย
พินัยกรรม มี 5 แบบ คือ
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา
2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5.พินัยกรรมทำด้วยวาจา

การทำพินัยกรรมที่ต้องติดต่อกับสำนักงานเขต มี 3 แบบ คือ
1. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
2. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
3. พินัยกรรมทำด้วยวาจา
(Click เพื่ออ่านรายละเอียด)