Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
ค้นหา :
1.เงินสด
2.เช็ค
3.บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 1% )
 ไม่ได้ เนื่องจากมีระเบียบกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ว่า วันที่ในเช็คต้องเป็นวันที่ปัจจุบัน หรือก่อนวันที่มาชำระภายใน 30 วัน
เปิดวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 0.800 - 16.00 น.