Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร.ร.วัดสุวรรณคีรี)