Main Menu
BANGKOK PORTAL


พ.ศ.2563

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/11/2020 รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/11/2020 สถิตินักเรียน-ห้องเรียน-ครู 2563 (Excel) ดาวน์โหลด
02/11/2020 จำนวนห้องเรียน 2563 จำแนกรายสำนักงานเขต ดาวน์โหลด
02/11/2020 จำนวนห้องเรียน 2563 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
02/11/2020 จำนวนนักเรียน 2563 จำแนกรายสำนักงานเขต ดาวน์โหลด
02/11/2020 จำนวนนักเรียน 2563 จำแนกรายโรงเรียน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1