Main Menu
BANGKOK PORTAL


พ.ศ.2562

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
20/02/2020 สรุปสารสนเทศภาพรวมสำนักการศึกษา ดาวน์โหลด
10/09/2019 รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา2562 รร.สังกัดกทม. ดาวน์โหลด
26/08/2019 ประกาศข้อมูลสารสนเทศ 2562 ดาวน์โหลด
06/08/2019 จำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
06/08/2019 จำนวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
25/07/2019 จำนวนนักเรียน 2562 จำแนกเป็นรายโรง (Excel) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1